Slinkse zoon

Mijn schoonmoeder is hertrouwd in gemeenschap van goederen. Haar tweede man heeft een zoon. Ik vraag mij af hoe de erfenis verdeeld wordt wanneer een van hen overlijdt. Heeft mijn vrouw dan alleen recht op haar moedersdeel? De zoon van die man heeft zich al enkele zaken op slinkse wijze toegeëigend. Bijvoorbeeld een schilderij van 6.500 euro. Kan mijn vrouw nu aanspraak maken op 6.500 euro?

(L. van der T.)

Bijna alles hangt af van de testamenten van uw schoonouders. Daar moet u beginnen met uw research. Verder mogen zij (slinks) weggeven wat ze willen, zonder overleg met de erfgenamen. Zijn er geen testamenten, dan vererft alles volgens de wettelijke regels. Zie www.notaris.nl.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele