`Persoonlijk gewin bij bouwfraude'

Van het heimelijk verhogen van aanneemsommen door wegenbouwers en aannemers – de bouwfraude – zijn niet alleen bouwondernemingen beter geworden. Deze zogeheten `opzetgelden' zijn ook doorgesluisd naar brancheorganisaties. Bovendien staken bestuurders van ondernemingen een deel van het geld in eigen zak.

Dat staat in het boek De Bouwbeerput dat volgende week verschijnt. In het boek, geschreven door NRC-Handelsblad-redacteuren Joep Dohmen en Jos Verlaan, meldt klokkenluider Ad Bos hoe het geld dat de bouwers verdienden met hun illegale afspraken besteed werd. Het geld ging onder meer naar de Amsterdamse Aannemers Vereniging (AAV). Het bouwbedrijf van de opa en de vader van Ad Bos was daar lid van. Bos: ,,Bij het vooroverleg werd af en toe een extra portie opzetgeld op de prijs gezet. Dat geld ging naar de AAV en die deed daar weer leuke dingen mee voor de leden. Eén keer per jaar een reisje op de Rijn, maar er werd ook wel eens een DC9 afgehuurd voor een vakantievlucht.''

Uit schaduwadministraties die de auteurs hebben geraadpleegd, blijkt verder dat met het opzetgeld uitgaven gedaan zijn voor de aankoop van partijen wijn. De wijn werd onderling verdeeld. Ook horeca-uitgaven en de zaalhuur voor de geheime vergaderingen (`clearingbijeenkomsten') van de bouwers werden betaald met opzetgeld.

Een van de administraties waaruit de uitgaven voor wijn blijkt, is die van bouwbedrijf Boele & van Eesteren (onderdeel KVWS). Boele gaf in 2000 in één geval 1.724 euro uit aan wijn, betaald met opzetgelden. Dezelfde schaduwadministratie meldt de aanschaf van een ,,privé airco'', betaald met geld (2.178 euro) dat Boele te veel gevraagd had aan een opdrachtgever.

Volgens klokkenluider Floor Drost, die de schaduwadministratie van Boele eerder dit jaar aan de mededingingsautoriteit NMa gaf, werd de airco geïnstalleerd in de woning van Boele-directeur Peter van Bergeijk. Die weigert commentaar.

Uit dezelfde administratie blijkt ook dat de 18.128 euro die een in 1999 gemaakte reis van directeuren van bouwondernemingen naar Cuba kostte, betaald is met opzetgeld. Ook een afscheidsfeest – in 1999 in het gerenommeerde Zaanse restaurant De Hoop op de Swarte Walvis – kwam uit de pot opzetgeld. [Vervolg BOUWFRAUDE: pagina 23]

BOUWFRAUDE

Fraudegeld voor donaties

[Vervolg van pagina 21] Een ander deel van de gelden, die de opdrachtgevers van de bouwers (vooral overheden) te veel betaald hebben, werd als donatie doorgesluisd naar De Nieuwe Veenmolen in Den Haag, zo kan worden opgemaakt uit de documenten. Dit kwaliteitsrestaurant is eigendom van de stichting De Nieuwe Veenmolen. Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit de leden van het bestuur van de Vereniging De Nieuwe Veenmolen.

Het lidmaatschap van deze vereniging was tot juni 2002 voorbehouden aan de bouwbedrijven aangesloten bij de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VG Bouw), de brancheorganisatie van de grote utiliteitsbouwers in Nederland. In juni 2002 is VG Bouw gefuseerd met het NVOB tot BouwNed.

Het bestuur van de stichting en de vereniging De Nieuwe Veenmolen bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van de bouwbedrijven Dura Vermeer (Dirk van Well), TBI Holdings (Gert Jan Woudenberg) en Boele & van Eesteren (Peter van Bergeijk).

Doel van de stichting is het exploiteren van de molen als ontmoetingscentrum voor het aannemersgrootbedrijf en het bevorderen van de contacten van de grootbedrijven ,,met derden''.

In de molen is sinds 1953 een groot aantal politici, van uiteenlopende politieke partijen, ontvangen.

In de schaduwadministratie van Boele staat een verrekening van opzetgelden in 2001 tussen het bedrijf Wessels Oost (KVWS) en andere aannemers. Daaruit blijkt dat KVWS uit de pot opzetgeld 4.530 euro betaalde wegens een ,,donatie aan Veenmolen''. Dirk van Well, voorzitter van de stichting De Nieuwe Veenmolen, ontkent de donatie van Boele & van Eesteren te hebben ontvangen.