Oud medicijn

Artsen van de Mayo Kliniek in Rochester Minnesota gebruiken het geneesmiddel pyridostigmine, om bij ouderen tijdens het opstaan een te lage bloeddruk tegen te gaan (W&O, 16 okt.). Het voorkomt duizeligheid en flauwte. Pyridostigmine is evenwel niet geregistreerd voor deze indicatie bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het is wel goedgekeurd voor gebruik bij patiënten die lijden aan de ziekte, myasthenia gravis. Men noemt een nieuwe en nog niet goedgekeurde toepassing off-label of oneigenlijk gebruik. Het is opvallend dat in NRC Handelsblad op 20 oktober 1999 al gewaarschuwd werd voor oneigenlijk gebruik van pyridostigmine. Zoals ik heb beschreven in het `Pharmaceutisch Weekblad' van 26 november 1999 wordt verondersteld dat het niet-goedgekeurd toedienen van pyridostigmine aan Amerikaanse soldaten tijdens de Golfoorlog ter bescherming tegen gifgas, ernstige bijwerkingen veroorzaakte. Zolang de goedkeuring door het CBG achterwege blijft voor deze nieuwe indicatie, lijkt het mij ongewenst op deze wijze de `orthostatische hypotensie' te bestrijden.