Nijmegen ziet af van verbod terreinwagens

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen wil grote terreinwagens niet weren uit de stad. Volgens het college is een parkeerverbod juridisch niet mogelijk.

Met negentien stemmen voor en zestien stemmen tegen had de gemeenteraad eerder deze week een motie van GroenLinks aangenomen waarin het college werd verzocht om voor SUV's (Sports Utility Vehicle) een parkeerverbod in te stellen. Volgens GroenLinks zijn deze voertuigen door hun hoge benzineverbruik extreem vervuilend voor het milieu. Ook is de partij bezorgd over de gevolgen van een aanrijding met een SUV.

Het college van B en W heeft vastgesteld dat het juridisch niet mogelijk is om SUV's te weren omdat ze voldoen aan alle landelijke en internationale eisen, zoals de Wegenverkeerswet en het Voertuigreglement. Om de zware milieubelasting en de verhoogde veiligheidsrisico's in te dammen zijn volgens het Nijmeegse college andere maatregelen nodig dan lokale parkeerverboden.

Het college distantieert zich van de ,,onheuse wijze'' waarop de eigenaren van SUV's in de motie zijn getypeerd. De terreinwagen wordt `PC Hoofttractor', `aso-bak' en een `statussymbool van veelverdieners' genoemd. Een woordvoerder: ,,Buiten de stad blijven die auto's gewoon rijden. Bovendien is het niet gastvrij.'' Ook wijst men erop dat veel ondernemers en gehandicapten vanuit praktisch overwegingen in een SUV rijden. Op de `zwarte lijst' van SUV's die GroenLinks wil weren uit Nijmegen staan modellen met een minimale breedte van 1,85 meter. Als deze maat aangehouden wordt, zullen ook veel luxe auto's en personenbusjes niet in de binnenstad kunnen parkeren.

De afgelopen dagen hebben veel automobilisten en belangenorganisaties negatief gereageerd op het voorstel. Eigenaren van terreinwagens waren opgeroepen vandaag in Nijmegen met hun wagen te komen demonstreren. GroenLinks-fractievoorzitter W. van Eck vindt dat het college van B en W onder invloed van de deels negatieve publiciteit, een `overhaaste beslissing' heeft genomen. Volgens hem zijn er wel degelijk juridische mogelijkheden om via de parkeerverordening terreinwagens te weren.

Een woordvoerder van het ministerie heeft in een reactie op de motie verklaard dat Nijmegen voor bepaalde soorten wagens een parkeerverbod mag instellen omdat parkeren een gemeentelijke aangelegenheid is. GroenLinks gaat een eigen onderzoek instellen naar de juridische belemmeringen en wil de kwestie daarna nogmaals aan de orde stellen in de raad.