Joke Smit

In zijn column over de Joke Smit School (W&O, 16 okt.) lijkt Leo Prick mij niet niet volledig geïnformeerd. In 2005 wordt er inderdaad gekort op inburgering, in Amsterdam kan er dus ook minder geld aan worden uitgegeven. Het VAVO-onderwijs aan volwassenen dat is ondergebracht in de Joke Smit school, blijft in dezelfde omvang als in 2004 werken, zoals Prick zegt: daar wordt immers niet ingeburgerd!

In 2006 echter gaat er naar het zich laat aanzien, naast de verandering in de inburgering, ook een stelselwijziging plaatsvinden. De resterende middelen die voor het voortgezet onderwijs beschikbaar waren in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (een deel wordt immers overgeheveld naar Inburgering) worden voor de G30 (dertig grootste gemeenten van Nederland) overgeheveld naar de BDU (Brede Doeluitkering) van de betreffende gemeenten. Die kunnen daarom voortaan kiezen of ze lantarenpalen willen aanschaffen of onderwijs. In Amsterdam wordt daarom nu onderzocht voor welke doelgroepen welk onderwijsaanbod door wie verzorgd moet gaan worden en wie dat gaat betalen. Het ROC van Amsterdam levert, ook voor het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) gegevens aan de gemeente op grond waarvan die een besluit kan nemen.

Overigens vind ik er veel voor te zeggen om het VAVO onder te brengen bij het reguliere voortgezet onderwijs maar dat is weer een andere discussie.