Jeugdzorg 4

De gezinsvoogdij, net als de pleegzorg en grote delen van de jeugdzorg, is onderdeel van het justitiële stelsel. Niet de (sociale) zorg voor kind, ouder of opvoedingssysteem drijft de organisaties, maar de juiste voorbereiding op en uitvoering van de beslissingen van de kinderrechter. Met de beste bedoelingen en de nobelste motieven zijn gezinsvoogden en voogdijorganisaties er op uit in het belang van hun cliënten de goede uitspraken van de rechter te krijgen.

De mogelijkheden om meer te opereren vanuit en in het belang van de ontwikkeling van het kind kan je mijns inziens vergroten wanneer je de mogelijke functies van de gezinsvoogdij uit elkaar haalt. Daarvoor moet je vooral processen anders inrichten, hulpverlening als hulpverlening willen organiseren en die hulpverlening aan kinderen en hun ouders losmaken van de justitiële besluitvorming. Zo krijg je bovendien de loyaliteiten op de juiste plek: de hulpverlener mag zijn tijd en energie besteden aan de ontwikkeling van het kind en aan gezonde omstandigheden om in op te groeien; de dossiervorming ten behoeve van de rechterlijke toetsen en uitspraken mag zich op de magistraten richten.

    • Paul Haighton Voorburg