`Inspraak in 20 talen is te gek'

Shaking things up, staat op de cover van een Amerikaans weekblad over de 'nieuwe man' in Brussel. José Manuel Durao Barroso, de vroegere sociale rebel uit Lissabon en nu voorzitter van de Europese Commissie wil het Europese bed opschudden. Europa moet concurrerender worden. Dat spreekt Loes van Hoogstraten aan. Ze heeft voor de werkgeversvereniging VNO-NCW het 'sociale Europa' in portefeuille.

,,Het doel is meer banen en meer werkenden. Meer vrouwen en ouderen moeten aan de slag'', zegt Van Hoogstraten (55). Werkgelegenheid staat bovenaan het Europese wensenlijstje. Ze heeft goede hoop dat de nieuwe ploeg van Barroso zet op sociale en economische vernieuwing. Maar het is even afwachten. ,,De vorige Commissie was niet altijd vriendelijk voor ondernemers.''

De werkweek van Van Hoogstraten speelt zich af in Den Haag en Brussel, waar ze deelneemt aan de Europese `sociale dialoog'. Werkgevers en werknemers praten met elkaar in werkgroepen en in comités. Daarnaast vindt met leden van de Europese Commissie en Europarlementariërs overleg plaats. Al mag Brussel zich niet direct met werkgelegenheidspolitiek bemoeien, op de werkvloer hebben de sociale partners wel degelijk met Europese maatregelen te maken. Of het nu gaat om het aantal uren dat per week gewerkt mag worden, de Europese ondernemingsraad, arbeids- en rusttijden in het ziekenhuis - Van Hoogstraten houdt zich ermee bezig.

Deze week nam ze in Brussel nog deel aan een sociale dialoog in kleine kring. In hotel Badford kwam de groep `gelijke behandeling' bij elkaar: negen leden van de Europese vakbeweging en negen van de Europese werkgevers. Normaal zitten er 50 man om de tafel, van beide partijen één vertegenwoordiger uit alle 25 lidstaten. Thema: het bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. In veel Europese landen verdienen vrouwen gemiddeld minder dan mannen. In Nederland is de loonkloof ongeveer 20 procent.

,,Dat is niet het gevolg van discriminatie zoals vaak wordt aangenomen'', zegt Van Hoogstraten en verwijst naar een Deense vertegenwoordiger van de werkgever op de bijeenkomst, die de loonkloof in Denemarken had onderzocht. Vrouwen hebben meestal ándere banen die minder betalen. ,,Een arbeidsbreuk, bijvoorbeeld door ouderschapsverlof, is heel negatief voor de beloning. Ook voor mannen.'' Dus zeggen Europese werkgevers: niet teveel zorgverlof, zegt Van Hoogstraten. Daarover moet in Nederland nog een robbertje worden gevochten.

Volgende week staat bij de sociale partners in Brussel een ander heet thema op de agenda: Europese ondernemingsraden. Veel grote ondernemingen die grensoverschrijdend werken hebben een Euro-OR. ,,De hoge vertaalkosten zijn een groot knelpunt.'' Één vergadering van de Europese ondernemingsraad kost 25.000 euro per keer had Fortis (bank,verzekeraar) tijdens de vorige bijeenkomst becijferd. Alles moet in alle EU-talen - 20 - vertaald worden. ,,Een Frans bedrijf kwam op 750.000 euro per jaar. Dat is te gek'', zegt Van Hoogstraten. Engels moet de voertaal worden, stellen de Zweden voor.

Verder willen de bonden zelf in de Euro-OR vertegenwoordigd zijn. Geen goed idee, zegt Van Hoogstraten namens de Europese werkgevers. De Euro-OR moet een instrument ván de onderneming blijven met alleen werknemers uit het bedrijf. De sociale dialoog is een kostbaar goed om tot hervormingen te komen. ,,Ik vecht ervoor dat sociale modernisering in Brussel bovenop tafel blijft liggen. Maar ik realiseer mij dat werkgevers regelmatig iets anders onder `sociaal' verstaan als werknemers.