Een verbod op alle rigide `bull bars' is onzinnig 3

Het is een goede gedachte van minister Peijs om de veiligheid te onderzoeken van luxe hoge wielen wagens (SUV's) (NRC Handelsblad, 15 oktober) Want terwijl er de laatste jaren veel energie in gestoken is om in het beroepsgoederenvervoer vrachtwagens veiliger te maken voor meer kwetsbare verkeersdeelnemers, mag het toch niet gaan gebeuren dat diezelfde veiligheid nu aangetast wordt door de introductie van gevaarlijke types personenwagens. Verkeerspsychologisch is het daarbij ook een belangwekkende vraag, of het rondrijden op zich in zulke extravagante wagens dat vooral bedoeld lijkt om de bestuurders zelf in de picture te plaatsen ertoe bijdraagt dat men andere en vooral kwetsbaarder verkeersdeelnemers uit het oog verliest.