Een verbod op alle rigide `bull bars' is onzinnig 1

Minister Peijs laat de mogelijkheid onderzoeken om de zogenoemde bull bar (ofwel de koeienvanger) aan de voorzijde van zogenoemde terreinwagens te verbieden (NRC Handelsblad, 14 oktober). Enigszins verbazingwekkend, omdat er reeds een vrijwillige overeenkomst tussen de Europese autofabrikanten is gesloten die bepaalt dat op nieuwe auto's geen rigide bull bars geplaatst mogen worden. De industrie heeft die stap dus zelf gezet.

Tevens behandelt het Europees Parlement (de commissie Transport) op dit moment een voorstel van de Commissie dat tot doel heeft de beschermingsinrichtingen aan de voorkant van een auto (de bull bars) te laten voldoen aan strenge technische vereisten, opdat de veiligheid van voetgangers en andere verkeersdeelnemers wordt verhoogd. Ook de verkoop van rigide bull bars als losse accessoires (after sales markt) wordt verboden.

Let wel: het gaat niet zozeer om de bull bar als wel om het materiaal waarvan de bull bar is gemaakt. Er moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen de rigide (staalconstructie) en niet-rigide bull bars, omdat het gebruik van de niet-rigide bull bars juist ten goede komt aan de verkeersveiligheid van voetgangers en andere verkeersdeelnemers.