Bush staat voor wat ik geloof (Gerectificeerd)

Als John Kerry geen president wordt, komt dat omdat George Bush gezinnen met een twee maal modaal inkomen beter aan zich weet te binden. Impressie uit Pennsylvania.

Een zoete walm van chocola waait uit de fabriek het stadion in als de motregen even stopt. Josephine Baker (44) heeft nergens last van. Zij wacht opgetogen vlaggend op de komst van president Bush. Haar stem heeft hij al op zak.

,,Hij vertegenwoordigt wat ik geloof: God, gezin, tegen abortus, geen homo-huwelijk. En de belastingverlagingen hebben ons ook geholpen: in 2003 kregen wij een cheque van 600 dollar terug, dit jaar 400 dollar.' Haar man repareert air conditioning apparatuur en verdient 30.000 dollar per jaar.

Als John Kerry op 2 november stemmen te kort komt om in januari het Witte Huis over te nemen, dan is dat omdat hij gezinnen zoals de Bakers er niet van heeft overtuigd dat hij hun belangen beter dient dan George W. Bush. En omdat de president een stadion vol gezinnen in vergelijkbare omstandigheden met succes het gevoel geeft dat hij één van hen is én dat hij hun veiligheid beter behartigt.

Mevrouw Baker is verpleegster van beroep, maar zij noemt zich nu home schooling mom. Ze geeft hun 7-jarig zoontje thuis les. ,,Wij hebben daar voor gekozen omdat het gebed op de openbare school is verboden. Wij vinden God erg belangrijk. President Bush ook.'

Is John Kerry voor dit gezin, dat twee keer het minimumloon verdient, geen betere kandidaat? De Democraat werpt zich op als verdediger van de middenklasse, die hij een beter betaalbare ziektekostenverzekering belooft. Daarvoor wil hij de Bush-belastingverlaging terugdraaien voor mensen met meer dan 200.000 dollar per jaar.

,,Nee', zegt Josephine, ,,Democraten zijn voor staatsgezondheidszorg. Daarmee is het net als met griepprikken: sommigen krijgen het, anderen niet. Ik weet waar ik het over heb.' Zij ziet ook persoonlijk niets in John Kerry. En zijn vrouw, Teresa Heinz Kerry, die in Pittsburgh woont? ,,Die betaalt 12 procent inkomstenbelasting over haar inkomen van vijf miljoen. Wij betalen 28 procent.'

Als even later vijf donkergroene helikopters onder trompetgeschal landen op het grasveld tussen Hershey Stadium en het fabrieks-pretcentrum Chocolate World, gaan de vlaggetjes en het BushCheney-bord van de familie Baker weer omhoog. Het rad van avontuur in het nabij gelegen amusementspark staat eerbiedig stil als de president in een kort, grijs zomerjack op het podium springt. Een veteraan salueert met een oude hand. Dan neemt George W. Bush het stadion over.

,,Ik had gehoord dat er een paar honderd mensen zouden zijn. Maar u bent met duizenden. Bedankt! Dat betekent dat we met uw hulp gaan winnen in Pennsylvania. Ga naar uw koffiehuizen, uw kerken en uw buurtcentra, en vertel de mensen dat zij een plicht hebben te stemmen. En als u toch bezig bent, vergeet verstandige Democraten niet (..). Onze boodschap is voor iedereen. Als u een veiliger Amerika, een sterker Amerika wilt, zorg dan dat Dick Cheney en ik weer voor vier jaar in het Witte Huis komen.' [Vervolg PENNSYLVANIA: pagina 5]

PENNSYLVANIA

'Bush is een christen'

[Vervolg van pagina 1] De rood-blauwe bordjes van jagers, politiemannen, boeren en artsen voor Bush/Cheney gaan in de lucht, zoals zij nog vele malen omhoog zullen gaan. De menigte van 18.000 tot 20.000 mensen is uitgelaten. De president, die het in drie televisie-debatten aflegde tegen John Kerry's dossierkennis en spreekvaardigheid, is weer helemaal zichzelf. Na iedere verbale aanval op de tegenstander deint hij op het gulle applaus.

Bush kwam gisteren voor de 41ste keer op bezoek in Pennsylvania. De grote staat, die reikt van Philadelphia in het oosten tot het Erie Meer in het noorden, heeft 21 kiesmannen te vergeven. Alleen Californië (55), New York (31) en Florida (27) hebben er meer; Ohio één minder (20). Wie 270 kiesmannen haalt op 2 november wordt de volgende president. De grootste twee gaan meestal naar de Democraat; de uitslag in Pennsylvania, Florida en Ohio is nog uiterst onzeker.

Volgens de opiniepeilingen heeft Kerry in Pennsylvania een kleine, maar constante voorsprong. Veilig is hij allerminst. Ralph Nader, die Kerry's voorganger Al Gore de overwinning kostte in 2000, heeft nu het US Supreme Court gevraagd hem alsnog een plaats op het stembiljet in Pennsylvania te geven. Kerry klopt maandag weer aan in Pennsylvania.

De zeer frequente bezoeken van president Bush en vice-president Cheney aan Pennsylvania duiden erop dat de Republikeinse strateeg Karl Rove hier nog hoop heeft. Of hij acht de president er kansrijk genoeg om Kerry in Pennsylvania geloofwaardig te kunnen afleiden, wat de Democraat geld en tijd kost, die hij elders meer nodig heeft, zoals in Florida.

De president spreekt voor steeds grotere zalen en stadions. De strijd gaat de laatste dagen `mano a mano', zoals de Bush-campagne dat noemt. Iedere stem wordt bevochten. Hoe groter het publiek, hoe meer de bekeerden hun vrienden en collega's kunnen bewerken om ook op de karavaan van de president te springen.

Dat is exact wat Lynne en Ron Seamans van plan zijn. Zij werkt bij een softwarebedrijf, hij is klaar-over op de plaatselijke school. Hij heeft twee-en-een half uur in de rij gestaan bij het Republikeinse kantoortje in Lancaster om kaartjes voor de toespraak van Bush te bemachtigen. Opgetogen lopen zij na afloop naar het onafzienbare parkeerterrein van het Hershey-complex. Zij ogen niet welgesteld. Toch maakt Kerry geen kans hen te bereiken.

Waarom wordt het Bush? Lynne: ,,Abortus. Babies zijn babies, ook als zij in de testikels zitten en zaadjes worden genoemd. President Bush is een christen. Dat zijn wij ook.'

Ron: ,,Het idee van Bush voor een `ownership society' spreekt mij ook aan. Democraten nemen het gevoel weg dat je je eigen leven kan leiden.'

In de nieuwste versie van zijn campagne-toespraak concentreert George W. Bush zich op vijf thema's: nationale veiligheid, gezinsinkomen en belastingverlaging, gezondheidszorg en onderwijs, pensioen en sociale zekerheid, familiewaarden. Een warme handschoen om een moedige vuist die het gevaar terugslaat, met een flinke scheut bangmakerij.

In het chocolade-stadion kreeg Bush op al deze punten applaus, en nog meer toen hij de standpunten van zijn tegenstander belachelijk maakte. Het is een bekwame come-back na een rampjaar in Irak en drie debatten waarin John Kerry hem, ook volgens zijn eigen kiezers in Hershey, op de feiten versloeg.

Als de verkiezingsstrijd wordt teruggebracht tot `gevoelens tegen feiten', staat de uitslag nog allerminst vast.

Rectificatie

Bush

In de intro bij het artikel Bush staat voor wat ik geloof (23 oktober, pagina 1) staat dat George W. Bush gezinnen met twee keer een modaal inkomen beter aan zich weet te binden dat John Kerry. Dat moet zijn: twee keer het minimumloon.