Bewindvoering en vaders huis

Kan ik als bewindvoerder aansprakelijk gesteld worden voor gebreken na de verkoop van de woning van mijn vader, die in een zorgcentrum is opgenomen? De woning bied ik met zijn volmacht, notarieel vastgelegd, te koop aan via een makelaar. Ik treed dus op voor mijn vader.

(R.W.)

U en uw vader hebben zelf aan de kantonrechter een verzoek ingediend tot onderbewindstelling. Daarin moet staan wat dit behelst. In het algemeen geldt bij bewind dat uw vader als verkoper verantwoordelijk blijft. U kunt bellen met de Notaristelefoon. Ook de Stichting Alzheimer Nederland adviseert over zaken als volmacht en bewind.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele