Beperking van aantal studenten psychologie

De studie psychologie trekt zoveel studenten dat universiteiten zich genoodzaakt zien om studenten te weigeren. De Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht willen vanaf volgend jaar niet meer dan vijfhonderd eerstejaars psychologie toelaten. Grotere aantallen gaan volgens de instellingen ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. De massaliteit zorgt voor ernstige problemen: collegezalen zijn te klein en er zijn onvoldoende docenten.

De opleidingen in Utrecht en Amsterdam hebben hun colleges van bestuur deze week voorgesteld een limiet te stellen aan het aantal eerstejaars. De colleges zullen hier naar alle waarschijnlijkheid snel toe besluiten.

De Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit in Amsterdam begonnen dit studiejaar al met een zogeheten numerus fixus. De Erasmus Universiteit Rotterdam hanteert sinds de start van de opleiding psychologie in 2001 een limiet. De selectie gebeurt via een gewogen loting: hoe hoger de cijfers bij het eindexamen, hoe groter de kans om te worden ingeloot.

Elk jaar kiezen meer studenten voor psychologie. De laatste twintig jaar is het aantal eerstejaars meer dan verdubbeld, van 8.282 in 1982 tot 17.020 vorig jaar. De Universiteit Utrecht (UU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben op dit moment de grootste aantallen psychologiestudenten. In Utrecht begonnen dit jaar 763 eerstejaars aan psychologie, in Amsterdam 610. Aan de UvA is psychologie de grootste studie, landelijk hebben alleen Nederlands recht en commerciële economie meer studenten.

De populariteit van de studie leidt vooralsnog niet tot grote werkloosheid onder psychologen. Veel studenten maken de studie niet af, en van hen die wel afstuderen vindt eenderde een baan buiten het vakgebied. De afgelopen jaren zijn veel psychologen terechtgekomen in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als trainer of consultant.

Beperking van het aantal eerstejaars is tot nu toe vooral bekend van de studies geneeskunde, diergeneeskunde en tandheelkunde.

PSYCHOLOGIE: pagina 3