`Antisemitisme zaak van iedereen'

`Vuile jood' en `Vuile jodin'. Met deze twee schuttingkreten op zoetige bidprentjes van Jezus en Maria begint de UEJF, de Vereniging van Joodse Studenten in Frankrijk, volgende week dinsdag een media-campagne tegen het antisemitisme. Aan de onderkant van de affiches staat te lezen: ,,En wat als antisemitisme nu eens een zaak van iedereen is?'' De uit het verzet voortgekomen joodse studentenvereniging wil met de campagne duidelijk maken dat antisemistisme `iedereen bevuilt'. Volgens Benjamin Ymerman, landelijk secretaris van de UEJF beoogt de campagne `bewustmaking door te schokken'. ,,We baseren onze keus op het succes van andere harde campagnes als die over aids, verkeersveiligheid en tegen alcoholisme en tabaksgebruik.''

De onbezoldigde bedenkers van de campagne, van het bureau Colorado, wilden af van het geijkte patroon van een dader en een slachtoffer, `omdat de impliciete beschuldiging daarvan alleen maar meer agressie oproept'. Ook wilden ze verre blijven van het Palestijns-Israëlische conflict en de gedoodverfde vijandigheid tussen joden en Arabieren, waarnaar de strijd tegen antisemitisme volgens hen al snel verwijst. Jezus en Maria lenen zich er volgens UEJF bij uitstek voor om te onderstrepen dat antisemitisme niet alleen individuen treft maar `de menselijke waardigheid geweld aan doet'. Beide bijbelse personages zijn `universeel': joods van geboorte, centrale figuren van het christendom en voor de islam is Jezus een van de belangrijkste profeten.

Ymerman is niet bang dat de campagne averechts zal uitpakken. ,,De affiches verschijnen uitsluitend in kranten en tijdschriften en niet in de openbare ruimte en de metro. Het is een korte campagne van twee à drie weken, waarin de affiches twee keer in dezelfde krant gepubliceerd worden. Ons is toegezegd dat publicatie gepaard zal gaan met een toelichting. Bovendien hebben we veel uitnodigingen van televisie- en radioprogramma's, waarin we de gelegenheid krijgen onze benadering uit te leggen.''

De ochtendkrant Libération wijdde gisteren een artikel aan de UEJF-campagne. Desgevraagd laat de redactie weten de affiches één keer op een kwart pagina als advertentie te zullen publiceren, zonder verdere redactionele aandacht. Door de voorpublicatie van de affiches in verschillende kranten zijn er al veel reacties binnengekomen bij de UEJF. Die variëren van `scherpe protesten tot enthousiaste steun'. Volgens Ymerman is de campagne `in nauw overleg met de katholieke, joodse en islamitische autoriteiten' tot stand gekomen.

In Frankrijk is het aantal antisemitische incidenten de laatste jaren onder invloed van het conflict in het Midden-Oosten sterk gestegen. Ondanks scherpe veroordelingen van met name president Jacques Chirac neemt het aantal incidenten toe. Dit jaar zijn er tot 1 oktober 322 meldingen geweest, al meer dan in het hele vorige jaar.