Amstel Hotel tot eind volgende week gesloten

De kamers van het Amstel Hotel in Amsterdam blijven voorlopig leeg. In verband met de vondst van de legionellabacterie donderdag ontvangt het hotel waarschijnlijk tot eind volgende week geen gasten. Het watersysteem waarin de bacterie is ontdekt, moet eerst worden schoongemaakt.Volgens de inspectie van het ministerie van VROM is in het hotel de preventieve norm overschreden, die het ministerie voor legionellabesmetting hanteert. Hoe erg de besmetting is, kon een woordvoerster van het ministerie niet zeggen. Vast staat dat ,,de bacterie in dit geval nog niet op zijn ergst is en dat er nog mogelijkheden zijn om maatregelen te treffen''. Het watersysteem van het hotel zal worden doorgemeten. Het is volgens de VROM-inspectie mogelijk dat in een aftakking van het systeem lauw stilstaand water de groeibron is geweest voor de legionellabesmetting. Een van de maatregelen die het hotel gaat nemen is een chemische injectie in het watersysteem. Ook komt er een filter voor het inkomende water.