VNG tegen kiezen van burgemeester

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wijst invoering van de gekozen burgemeester in 2006 af. Dit bleek vanochtend tijdens een demonstratieve buitengewone ledenvergadering van de VNG op het Malieveld in Den Haag.

Het kabinet houdt tot nu toe, ondanks verzet van onder meer regeringspartij CDA, vast aan invoering van de gekozen burgemeester over twee jaar. Het is voor het eerst dat de gemeenten met een eenduidig standpunt komen over dit onderwerp.

VNG-voorzitter Deetman (CDA) oordeelde tijdens de vergadering hard over de bestuurlijke voornemens van het kabinet. Volgens de Haagse burgemeester toont het kabinet zich een onvoorspelbare gesprekspartner. ,,Afspraken worden afgezegd en toezeggingen niet nagekomen.''

Bezuinigingen, onvoldoende mogelijkheden om lokale belasting te heffen, centralisatie van overheidstaken en het `aanmodderen' in het veiligheidsdossier zetten volgens Deetman de `primaire zorgtaak' van gemeenten onder druk. Hij noemde als voorbeeld de manier waarop minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) de rekening van de uit de hand gelopen kosten voor het nieuwe landelijke communicatiesysteem voor hulpdiensten (C2000) gedeeltelijk bij de gemeenten neerlegt.

Deetman hekelde onder donderende bijval van de naar schatting 600 aanwezige gemeentebestuurders en raadsleden de manier waarop het kabinet-Balkenende het lokale bestuur bejegent. ,,Er zijn grenzen aan de wijze waarop men ons van rijkszijde kan bejegenen. En ik vind dat er momenteel grenzen worden overschreden.'' Dat geldt bijvoorbeeld voor de manier waarop het kabinet het politiebestel wil centraliseren. ,,Het openbare debat moet nog beginnen, maar ondertussen wordt de kogel door de kerk gejaagd.''

GEMEENTEN: pagina 2