Pas verschenen: Non fictie

Simon Sebag Montefiore: Stalin. Het hof van de rode tsaar. Spectrum/Manteau, 725 blz. €44,95

Gedetailleerde biografie, gebaseerd op onlangs geopende archieven, interviews met nazaten van machthebbers, die een onthutsend beeld geeft van Stalins tirannieke willekeur. `Montefiore schreef een omvangrijk en meeslepend boek' (André Gerrits in Boeken, 17.10.2003).

Joanna Olczak-Ronnekier: In de tuin van het geheugen. De Geus, 384 blz. €22,50

De Poolse Joanna Olczak bewaarde in twee grote rieten wasmanden een reusachtige hoeveelheid brieven, foto's en krantenknipsels. Dat was het archief waaruit ze de geschiedenis van haar familie reconstueerde. Dat biedt een breed panorama van bankiers en socialisten, piloten en psychiaters die woonden in Warschau en Parijs, in Bombay en Oostende tussen de jaren 1860 en 1990.

Hepzibah Kousbroek: De onzichtbare vijand. Arena, 144 blz. €13,50

De schrijfster is een van de 170 miljoen mensen op de wereld die besmet raakten met het hepatitus C-virus. Een persoonlijk verslag van het medische traject dat zij aflegde, en van de weigering zich gewonnen te geven.

J.G. Smit (eindred.): Den Haag. Geschiedenis van de stad. Deel 1 Vroegste tijd tot 1574. Waanders, 365 blz. €39,95

Het begon ermee dat graaf Floris IV in 1229 een stuk land kocht, waar later een grafelijk hof kwam te staan. Toen de graven hun Haagse residentie opgaven bleef Den Haag een bestuurlijk centrum. Die ontstaansgeschiedenis wordt door een aantal deskundigen in dit eerste van drie delen uitvoerig beschreven.