Kiezen: school of zwembad

De Friese gemeente Littenseradiel heeft de begroting op orde. Maar harde keuzes zijn onvermijdelijk, zegt de burgemeester.

Als de broodnodige nieuwe school wordt gebouwd in Wommels, moet het openluchtbad er dicht. Een nieuwe school of het zwembad openhouden?

Voor die keuze staat het bestuur van de Friese gemeente Littenseradiel (29 dorpen, 13.000 hectare, bijna 11.000 inwoners) als gevolg van rijksbezuinigingen. Hoewel de gemeente – begroting 18 miljoen euro – haar financiën op orde heeft, is er onvoldoende geld voor de nieuwbouw. En toch is een nieuw schoolgebouw nodig, zegt burgemeester Johanneke Liemburg (PvdA) van de plattelandsgemeente. ,,De huidige school voldoet niet aan veiligheidsvoorschriften en Arbo-eisen.'' Natuurlijk wil de gemeente niet dat een belangrijke voorziening als het zwembad dichtgaat. ,,Maar we worden gedwongen te kiezen.''

De economische recessie is niet de schuld van het kabinet, maar als je zoals Littenseradiel een sluitende begroting hebt, zit je niet te wachten op invoering van het dualisme of de gekozen burgemeester, waar je niet om gevraagd hebt, vindt Liemburg. Die kosten geld. Geld dat de gemeente liever wil steken in professionalisering van de peuterspeelplaatsen of in het onderhoud van de kilometerslange gemeentelijke wegen tussen de dorpen.

Voor een betere accommodatie van de peuterspeelzalen en opleiding van leidinggevenden is structureel 115.000 euro per jaar nodig. En dat is er niet. Peuters worden in de kleinere dorpen nu opgevangen in kerkzaaltjes en klaslokalen, die in veel gevallen niet voldoen aan Arbo-wetgeving en veiligheidsvoorschriften. Op het gemeentelijke wensenlijstje, dat niet kan worden uitgevoerd, staat verder het wegenonderhoudsplan. Jaarlijks is daar structureel 176.000 euro voor nodig. Nu zijn de wegen nog goed, maar straks? ,,Dan kunnen we hier wel eens Oost-Duitse toestanden krijgen'', vreest de burgemeester. ,,Al proberen we incidenteel de gaten in de weg wel te dichten.''

Ook moet worden bezuinigd op jeugd- en jongerenwerk. De benodigde 25.000 euro per jaar voor bijvoorbeeld een hangplek, skatebaan of trapveldje zijn er niet. In Mantgum stopte de overlast van jeugdigen vorig jaar, toen ze een gezelliger jeugdhonk kregen. ,,Daar heb je wel geld voor nodig.''

Minder geld krijgen, maar wel moeten voldoen aan ,,te ver doorgeschoten regels'' over terrorisme- en rampenbestrijding is Liemburg een doorn in het oog. Voor de dunbevolkte gemeente gelden dezelfde voorschriften als in de dichtbevolkte Randstad. ,,Hier ligt een metersdik, veel te gedetailleerd rampenplan klaar. Terwijl je genoeg hebt aan basisprincipes, zoals weten wie je moet bellen, en elkaar als hulpdiensten niet voor de voeten lopen.''

En stel dat er een terrorist binnen de gemeentegrenzen woont? Liemburg: ,,Dan hebben wij meer aan een buurtagent die een sociaal netwerk heeft en weet wat er speelt, dan aan een kast vol rampenplannen.''