Gemeenten bijeen in tent

Meer dan zeshonderd vertegenwoordigers van het lokaal bestuur, van wethouder tot burgemeester, van raadsgriffier tot gemeenteraadslid, gaven acte de présence in een circustent op het Malieveld, de traditionele demonstratieweide van Den Haag. Die circustent was de locatie van een buitengewone ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De bijeenkomst vormde het protest van de VNG tegen de ,,onvoorspelbare houding' van het kabinet-Balkenende tegenover het lokale bestuur. Voorafgaand aan de toespraak van VNG-voorzitter Deetman klonken de tonen van de jazz-klassieker `Send in the clowns'.

Deetman haastte zich op het spreekgestoelte te melden dat het hier geen demonstratie betrof, maar een bijzondere ledenvergadering van de VNG. Niet alleen een bijzondere vergadering, zo betoogde hij, maar ook een uitzonderlijke. Want het is pas twee keer in de historie van de VNG voorgekomen dat een dergelijke vergadering werd uitgeschreven. Daar was nu volgens Deetman ook alle aanleiding voor. Want de verhouding tussen het rijk en gemeenten is niet vaak zo gespannen geweest.

Toch was het Malieveld ook niet zomaar gekozen, aldus Deetman. Want het is wel degelijk de plek waar organisaties uiting geven aan hun ongenoegens. Op 9 november moet blijken of het kabinet zich iets aantrekt van de VNG-kritiek. Dan spreken VNG en de ministers opnieuw met elkaar, onder leiding van minister-president Balkenende.

Rectificatie / Gerectificeerd

VNG-vergadering

Volgens het fotobijschrift bij het artikel Gemeenten bijeen in tent (22 oktober, pagina 2) staat VNG-voorzitter Deetman achter het spreekgestoelte. De getoonde spreker is de Haarlemse wethouder Maarten Divendal.