Geduld

Geduld is wachten.

Geduld duurt lang.

Wachten tot ik het niet laten kan.

Geduld is moeilijk.

Geduld, zal je zien.

Ik wacht al zo lang.

Eigen geduldgedicht van

Lisa Douma, 11 jaar,

uit Leeuwarden