Excessief tekort vier eurolanden in 2005

Duitsland, Griekenland, Italië en Portugal lopen ,,het risico'' dat hun overheidsbudgetten in 2005 de 3-procentstekortnorm van het Stabiliteitspact overschrijden, als geen maatregelen worden genomen. Dit heeft minister Zalm (Financiën) gisteren als fungerend EU-voorzitter gezegd na een bijeenkomst van Ecofin-ministers.

Voor Duitsland zou het de vierde achtereenvolgende keer zijn dat de tekortnorm wordt overschreden. Het land ontsnapte vorig jaar samen met Frankrijk na zware politieke druk aan een sanctieprocedure, toen een meerderheid van lidstaten aanbevelingen van de Europese Commissie wegstemde.

Eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) wilde gisteren niet vooruitlopen op de economische najaarsprognoses van de Europese Commissie, die volgende week worden gepresenteerd. Hij zei alleen dat de tekorten van de door Zalm genoemde landen volgend jaar ,,ongeveer 3 procent'' zullen bedragen.

De Duitse minister Eichel sloot gisteren niet uit dat hij extra budgettaire maatregelen moet nemen. Hij gaat er vooralsnog vanuit dat het tekort daalt van 3,8 procent in 2004 tot onder de 3 procent in 2005. Minister Zalm zei dat de vier door hem genoemde lidstaten hebben beloofd het budgettekort volgend jaar onder de drie procent te houden. De Franse minister Sarkozy zei dat volgens de Commissie-prognoses het Franse tekort volgend jaar onder de 3 procent zakt.

De Ecofin-raad besprak gisteren ook uitgebreid de problemen met Griekenland, dat de afgelopen jaren stelselmatig een veel te laag budgettekort heeft gerapporteerd. Uit een onderzoek van Eurostat bleek onlangs dat het Griekse tekort sinds 2000 boven de 3-procentnorm lag. Door onjuiste opgave van uitgaven voor defensie en sociale zekerheid door de vorige Griekse regering moesten de tekortcijfers naderhand met 1 tot 2 procentpunt worden bijgesteld. Eurostat onderzoekt nu de cijfers van 1997 tot 1999, op grond waarvan Griekenland werd toegelaten tot de eurozone.

,,Herziening van budgettaire data als in het geval van Griekenland mag in de Europese Unie niet meer voorkomen'', aldus de Ecofin. De Europese Commissie wil meer bevoegdheden en meer personele capaciteit voor Eurostat. Maar de Ecofin-ministers zijn terughoudend. Volgens hen moet eerst worden uitgezocht of de bevoegheden in de Griekse situatie wel goed zijn gebruikt.