Een vrijgesproken mensensmokkelaar

Alleen de aanstaande film zal Sister P. direct in verband kunnen brengen met het beruchte Dover-transport, waarbij 58 Chinezen stikten. Gisteren sprak het hof haar vrij.

Zij werd nationaal bekend door de Dover-zaak, en dezelfde Dover-zaak bezorgde gisteren haar onmiddellijke invrijheidsstelling. Sister P., door politiekorpsen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland jarenlang beschouwd als dé leidsvrouw van de internationale Chinezensmokkel naar West-Europa, is niet schuldig aan het Dover-transport, zo bepaalde het gerechtshof in Den Haag gisteren.

Net als eerder de rechtbank in Rotterdam meent het Hof dat het OM onvoldoende hard heeft gemaakt dat Sister P. opdrachtgever was van het gruwelijke mensensmokkeltransport waarbij zomer 2000 58 Chinese illegalen de verstikkingsdood vonden. Ze zaten in een luchtdichte container in een vrachtwagen, op de pont onderweg van Zeebrugge naar Dover.

Voor betrokkenheid bij andere mensensmokkeltransporten en bendevorming werd Sister P. door het Hof wel veroordeeld. Ze kreeg daarvoor drie jaar celstraf. Omdat ze de voorgeschreven termijn van tweederde van haar straf had uitgezeten kwam ze gisteren vrij.

De strafzaak tegen Sister P. is altijd fragiel geweest, heeft haar advocaat I. Weski vanaf het begin betoogd. Hoewel Sister P.'s criminele imago sterk tot de verbeelding spreekt – een film en een toneelstuk zijn over haar in de maak – heeft het OM steeds de handicap gehad dat men in Chinese kring niet of nauwelijks bereid is verklaringen over veronderstelde criminele leiders af te leggen.

Voor de organisatie en uitvoering van het fatale Dover-transport is in 2001 een groep Nederlandse en Turkse verdachten vervolgd, geleid door Gürsel Ö. Zij kregen straffen tot ruim tien jaar. Intussen werd de chauffeur van de vrachtwagen, Perry W., in het Verenigd Koninkrijk tot een gevangenisstraf van veertien jaar veroordeeld.

Al deze veroordeelden hebben ook steeds geweigerd officieel te verklaren in wiens opdracht zij werkten. Uit eerdere zaken tegen Chinese verdachten van zware criminaliteit is bekend dat getuigen die doorslaan bij de politie dat veelal bekopen met zwaar letsel. Martelingen boven Chinese restaurants zijn geen uitzondering in Nederland, zo is in diverse strafdossiers gebleken.

Het OM stond na de veroordeling van de groep rond Gürsel Ö. voor een dilemma. Politiekorpsen in binnen- en buitenland bulkten van de anonieme verklaringen waarin Sister P. als de opdrachtgever van alle grote smokkeltransporten met Chinezen – ook de fatale Dover-rit – in West-Europa werd aangemerkt. In het Nederlandse Dover-onderzoek had bij hoge uitzondering bovendien één Chinese mensensmokkelaar, Lee Ah K., de ex-vriendin van Gürsel Ö., haar landgenote Sister P. als het criminele kopstuk aangewezen.

Ook waren in eerder afgedane strafzaken tegen Chinese verdachten allerhande kleine bewijsstukjes gevonden voor de leidende rol van Sister P. Het ging onder meer om afgeluisterde telefoongesprekken waarin mensensmokkelaars uit de lagere rangen het optreden van Sister P. bespraken. Intussen stelde het OM in de loop van 2001 vast dat de veroordelingen in de Dover-zaak geen invloed hadden op de smokkel van Chinezen: die ging gewoon door.

Aldus besloot het OM een uitvoerig onderzoek naar Sister P. te beginnen. Tijdens het onderzoek kwam in beeld dat zij nog altijd een rol speelde in het milieu van mensensmokkelaars, zij het op de achtergrond. Direct bewijs voor haar huidige rol was moeilijk te vinden. Over Sister P.'s betrokkenheid bij de smokkel in het verleden slaagde de politie er nauwelijks in de beschikbare anonieme getuigenverklaringen met feiten te staven.

Zo werd het OM gedwongen zich in zijn bewijsvoering vrijwel te beperken tot een serie afgeluisterde telefoongesprekken. In één ervan vertelde ze dat ze elke maand honderd à tweehonderd Chinezen in West-Europa onderbracht. Op een andere `tap' was te horen dat ze nachtmerries had over de gevolgen van haar daden.

Ze zei: ,,[..] ik voel me echt niet lekker. Alles verrot, er komen heel veel wormpjes uit. Ik kom langs de mensen en probeer weg te rennen, en dat lukt me niet. Als ik niet over zulke dingen droom, dan droom ik dat ik terugga naar China en opgepakt word door de politie. En ik zie de ene bekende na de andere. Daarna word ik wakker. Ik droom altijd nachtmerries. Ik weet niet wanneer ik er vanaf kom.''

Haar gesprekspartner: ,,Ehm..., eigenlijk willen we een klein beetje geld verdienen met deze zaken. We zijn geen criminelen, we hebben een goed hart.''

Zij: ,,Ja, dat klopt. Ik heb niet met mijn eigen handen diegene gedood, maar ik ben wel verantwoordelijk voor de dood van diegene.''

Prikkelende details, geschikt voor toneel en film – maar onvoldoende grond voor een veroordeling voor de dood van 58 mensen, werd gisteren ten overvloede door het Hof vastgesteld.

Sister P. is een bestrafte mensensmokkelaar. Maar Sister P. is volgens het Hof niet de grote mensensmokkelaar waarvoor politie en OM haar jarenlang hebben gehouden.

    • Tom-Jan Meeus