Amstel Hotel na vondst legionella snel ontruimd

Het Amstel Hotel in Amsterdam is gisteravond in allerijl ontruimd. Bij een periodieke monstering van de waterleiding door het hotel zelf waren in enkele badkamers sporen van de legionellabacterie aangetroffen.

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de GG & GD in Amsterdam adviseerden het hotel om alle gasten niet te laten douchen. De hoteldirectie, aldus een woordvoerder van de keten waartoe het Amstel behoort, besloot uit voorzorg het hele hotel te ontruimen. Er verbleven op dat moment veertig gasten.

Het Amstel Hotel wil niet zeggen hoe hoog de concentraties legionellabacterie waren die in de waterleiding zijn gemeten. Wel worden alle gasten die de afgelopen twintig dagen in het hotel verbleven op de hoogte gesteld van de besmetting. De incubatietijd voor de veteranenziekte, die door de bacterie wordt veroorzaakt, is maximaal negentien dagen. De veteranenziekte is een ernstige longziekte.

Hotels zijn wettelijk verplicht regelmatig hun waterleiding op legionella te controleren. Bij overschrijding van de norm moeten ze dat melden aan VROM, dat de Wet op de waterleiding handhaaft, en bij de GGD.

Naar verwachting wordt de bacterie de komende dagen uit de waterleiding van het Amstel Hotel gespoeld. Daarna wordt er opnieuw gemonsterd, aldus een woordvoerder van VROM. Volgens VROM hebben zich bij het Amstel Hotel niet eerder problemen met legionellabesmetting voorgedaan.

De woordvoerder van het hotel zegt nog geen inzicht te hebben in de omvang van de financiële schade die deze besmetting voor het hotel met zich meebrengt.

Koninklijke Horeca Amsterdam (KHA) noemt de volledige ontruiming van het hotel ,,rigoureus maar effectief'.

Volgens L. Bikker, bestuurslid technische zaken van de Stichting Veteranenziekte, ,,moet er sprake zijn van een behoorlijke besmetting anders ga je het hele hotel niet ontruimen''.

Het Amstel Hotel in Amsterdam (vijf sterren) staat bekend als een van de mooiste hotels van Nederland. Het dateert uit 1867 en heeft 55 kamers en 24 suites.

Vanochtend was het hotel gesloten voor publiek. Nieuwsgierigen die naar binnen willen, werden tegengehouden door hotelpersoneel. Alleen een piccolo kwam vanochtend naar buiten om de herfstbladeren van het bordes te vegen.