Zalm: elf tegen één

Binnen de eurogroep van ministers van Financiën is onenigheid ontstaan over maatregelen om de gevolgen van de stijgende olieprijzen voor beroepssectoren en consumenten te verzachten. Dat bleek gisteravond tijdens een ministersbijeenkomst, nadat Frankrijk eenzijdige maatregelen had aangekondigd.

Eerder hadden de twaalf ministers van de eurozone nog afgesproken dat bij hoge olieprijzen alleen gecoördineerd actie zou worden ondernomen. Die afspraak kwam tot stand nadat Frankrijk in 2000 eenzijdig de dieselaccijns voor de transportsector had verlaagd. Andere lidstaten, waaronder Nederland, zagen zich gedwongen tot soortgelijke maatregelen uit vrees voor oneerlijke concurrentie.

De Franse minister Sarkozy maakte gisteren duidelijk dat hij de extra BTW-inkomsten als gevolg van hogere olie- en dieselprijzen naar de gebruikers wil terugsluizen. Hij had zijn EU-collega's enkele dagen geleden al een brief geschreven. Sarkozy onderstreepte dat zijn plan niet vergelijkbaar is met de accijnsverlaging in 2000. ,,Het gaat om een gerichte actie voor bepaalde groepen'', aldus Sarkozy. Hij wil nader bepalen welke groepen deels worden gecompenseerd.

Minister Zalm reageerde gisteren als EU-voorzitter terughoudend, maar maakte wel duidelijk niet gecharmeerd te zijn van het Franse plan. Volgens diplomaten had hij tijdens de vergadering geconstateerd dat het ,,elf tegen één'' was.