Verhouding tussen journalist en voorlichter

De van oudsher moeizame verhouding tussen journalist en voorlichter wordt er natuurlijk niet beter op wanneer slordig verslag wordt gedaan van een congres over juist die relatie. Maarten Huygen maakt het als reizende commentator (Opinie & Debat, 16 oktober) wel heel bont. Ik krijg er in elk geval in toenemende mate tabak van regelmatig moedwillig onvolledig geciteerd te worden. De jeugdzorg adviseerde ik sneller opening van zaken te geven als zich een calamiteit als die rond de dood van het 3-jarige meisje Savanne voordoet.

En wanneer je in een tv-uitzending live met betrokkenen bij zo'n drama van doen hebt, als organisatie minder bureaucratisch en opener te zijn. Inderdaad merkte ik en marge eveneens op een slordige dagbladjournalist liever een `quote' te mailen dan hem uitgebreid te woord te staan en maar te moeten hopen en bidden dat je mededelingen een beetje coherent de kolommen halen. Huygen zelf gaf onbedoeld de juistheid van dat advies weer eens aan.