Veel doden bij mijnongeluk China

Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Henan zijn zeker 56 mensen omgekomen. Nog 92 kompels worden vermist. Het ongeluk gebeurde afgelopen nacht, kort nadat een snelle toename van de hoeveelheid gas was gemeten. Op dat moment bevonden zich 446 mijnwerkers ondergronds; 298 van hen wisten te ontsnappen.

,,Afgaande op ervaringen met vorige mijnongelukken is de kans zeer klein dat de vermiste mijnwerkers er levend uitkomen'', zei de onderdirecteur van het Staatsbureau voor Arbeidsveiligheid, Sun Huashan, vandaag op een persconferentie. Ook een plaatselijke functionaris in Henan achtte de overlevingskansen van de 92 vermisten zeer gering.

China betrekt verreweg het grootste deel van zijn energie uit kolen. De laatste tijd is de economische druk om onveilige mijnen in bedrijf te houden of opnieuw in gebruik te nemen, verder toegenomen. ,,Er ontbreekt veel aan de veiligheid in de mijnen (...) vooral op dit moment, nu er zo'n sterke vraag is naar steenkool'', zei onderdirecteur Sun vanochtend. China kampt door de sterk groeiende economie met een steeds nijpender wordend energietekort. Mijnbedrijven hebben door de grote vraag de neiging sneller en meer te produceren dan verantwoord zou zijn.

China's kolenmijnen behoren al jaren tot de gevaarlijkste ter wereld. In de eerste negen maanden van dit jaar gebeurden er volgens officiële cijfers bijna drieduizend mijnongelukken, waarbij ruim vierduizend mensen zijn omgekomen. Vorig jaar zouden er in totaal ruim zevenduizend mensen zijn omgekomen. De in Hongkong gevestigde onafhankelijke organisatie China Labor Bulletin schat het aantal dodelijke ongelukken op twintigduizend per jaar.

De mijn in Henan is door de staat verpacht aan een bedrijf dat de mijn voor eigen rekening exploiteert. Vaak worden mijnen die door de staat zijn afgedankt omdat het onveilig of te duur is om de overgebleven voorraden kolen nog te delven in eerste instantie gesloten, om daarna alsnog door privé-ondernemers te worden geëxploiteerd. De mijnen zijn meestal de belangrijkste of enige bron van werkgelegenheid ter plaatse. Lokale functionarissen profiteren vaak financieel mee van heropening van de onveilige mijnen.