Ruzie over extra uitkering huurders

Een aantal woningcorporaties ruziet met de koepelorganisatie Aedes over een afspraak met minister Dekker (VROM, VVD) om gezinnen die huursubisidie ontvangen in december een extra uitkering te geven.

De afspraak is afgelopen voorjaar gemaakt door Aedes, waarbij ongeveer 500 woningbouwverenigingen aangesloten zijn. De bedoeling was om de maximale huurverhoging van 3,4 procent volgend jaar veilig te stellen, in ruil waarvoor Aedes zich namens de leden verplichtte in december 28 euro over te maken voor het op peil houden van de koopkracht van alle gezinnen met huursubsidie. Hiermee is circa 28 miljoen euro gemoeid. Ongeveer 20 procent van de corporaties weigert de afspraak na te komen.

,,Het debat spitst zich toe op de vraag of je leden aan zo'n afspraak kunt binden'', zegt directeur Boerenfijn van Aedes. ,,In het voorjaar werden we geconfronteerd met de nullijn die het kabinet met werkgevers en bonden had afgesproken. Toen kwamen er geluiden dat ook de huren op nul moesten worden gezet en dat wilden we voorkomen'', aldus Boerenfijn.

De afspraak heeft volgens hem niets te maken met de door Dekker voorgenomen liberalisatie van een groter deel van de huursector.

,,Daarover gaan we volgend jaar individueel met alle leden in gesprek en pas daarna maken we een definitieve afpraak met de minister'', zegt Boerenfijn.