Reactie van Cuba op bezoek was adequaat 1

Ook al heb je geen hoge dunk van het Cubaanse respect voor de mensenrechten, het is toch vreemd bij de opgeklopte verontwaardiging te lezen hoe het Kamerlid Timmermans (PvdA) in dit verband de oude bolsjewistische gedachte dat het doel de middelen heiligt nieuw leven inblaast, het zogenaamde jezuïetenvoorschrift: alles is geoorloofd om dit soort landen om de tuin te leiden.

Meteen rijst dan immers de vraag: moeten wij dan verontwaardigd zijn als het regime van Castro slimmer blijkt dan onze Dittrich? Dat was toch te verwachten?

De verontwaardiging is dus hypocriet. Dittrich, Ferrier en Moragas vullen een aanvraag voor een toeristenvisum in met valse verklaringen over hun reisdoel (strafbaar), maar laten tevens lekken wat ze werkelijk van plan zijn (stom). De reactie van de Cubaanse autoriteiten is dus alleen maar adequaat, feitelijk onontkoombaar. De gedachte dat het doel de middelen heiligt, is al zo oud als Pericles, 5de eeuw voor Chr., maar dit doel is blijkbaar een vals beroep op onze verontwaardiging.