Onenigheid over stijging ziektekosten

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn het oneens over de verwachte stijging van de particuliere ziektekostenpremie volgend jaar.

ZN, de brancheorganisatie van verzekeraars, vindt dat de minister deze veel te laag voorstelt. Dat bleek gisteren op een bijeenkomst waar zowel ZN-directeur Bontje als de minister waren.

Volgens Hoogervorst hoeven de particuliere premies volgend jaar met niet meer dan 4 procent te stijgen. Hij reageerde daarmee op een raming van ZN, die een voor komend jaar een kostenstijging voor particuliere verzekeraars voorspelde van 8,8 tot 13 procent. ,,Voor zulke stijgingen is absoluut geen reden'' denkt Hoogervorst. De minister heeft overigens geen zeggenschap over de hoogte van particuliere premies.

,,Als we de ramingen van het ministerie in het verleden hadden gevolgd, dan zouden nu alle verzekeraars failliet zijn'', reageerde Bontje. Volgens ZN stijgen de kosten van alle verzekeringen volgend jaar al autonoom (door onder meer vergrijzing, inflatie en nieuwe technologieën) met 5 procent. Daarboven leidt invoering van een nieuw financieringsstelsel voor ziekenhuisbehandelingen tot een kostenstijging voor particulieren van 3,8 tot 8 procent, voorspelt ZN.

Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat verzekeraars, als een dergelijke kostenstijging zich al voordoet, zich moeten bedenken of een premiestijging de beste manier is om die op te vangen. ,,Ze moeten oppassen zich niet uit de markt te prijzen'', waarschuwt de woordvoerder.

De hoogte van de ZN-raming, die de brancheorganisatie jaarlijks publiceert, is van belang omdat individuele verzekeraars deze gebruiken als leidraad voor het vaststellen van hun verzekeringspremies. Dat gebeurt aan het eind van het jaar.

Een kostenstijging, zoals door ZN voorspeld, betekent niet dat de premies per definitie met hetzelfde percentage stijgen, zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie. Verzekeraars baseren hun verzekeringspremies ook op andere overwegingen, zoals de verwachte inkomsten uit beleggingen.