Middenschool is zeker niet mislukt

Het is zo jammer dat in alle publiciteit over het mislukken van de basisvorming ook de Middenschool er zo bekaaid af komt (NRC Handelsblad, 14 oktober). In de tijd van Van Kemenade zijn een aantal Middenscholen als experiment opgezet. En die zijn helemaal niet mislukt, maar daar hoor je nooit meer iemand over. Mijn kinderen zaten in de jaren '90 op één van die scholen, de Leon van Gelder Middenschool in Groningen. Op die school was (en is naar ik hoop nog steeds) het experiment zeker geslaagd, zowel qua lesprogramma als qua sociale en maatschappelijke vorming. Dat had er alles mee te maken dat er een lerarencorps zat dat volledig in deze vorm van onderwijs geloofde en er helemaal voor ging. Mijn verbazing was dan ook groot, toen bij de invoering van de basisvorming niemand bleek te informeren naar de jarenlange ervaring die bij deze school was opgebouwd. Volgens mij is de basisvorming mislukt, omdat het (1) een slap aftreksel is van het oorspronkelijke idee van de middenschool, en (2) alleen maar kans van slagen heeft als een lerarencorps erin gelooft. De middenschool ís niet mislukt en functioneert goed zolang het een keuzemogelijkheid is, zowel voor leerlingen en ouders als voor leraren.