Klimaatdiscussie gaat over oude koeien 2

Hans Labohm meldt dat de temperatuur mogelijk bepalend is voor de CO2-concentratie in de atmosfeer. Dit zou volgens hem de antropogene broeikashypothese ondergraven. Dit laatste lijkt me een overhaaste conclusie. Het is heel wel tegelijkertijd mogelijk dat een stijging van de CO2-concentratie een temperatuurstijging veroorzaakt. We hebben dan te doen met een `sneeuwbaleffect'. Het zou de mensheid aan te rekenen zijn daaraan willens en wetens te hebben bijgedragen.