`Kabinet bereid tot overleg'

Het kabinet wil opnieuw met werkgevers en vakbonden onderhandelen over de omstreden sociale maatregelen waartegen de bonden protesteren.

Dat zeggen bronnen rond de betrokken ministers. Doel is wat hen betreft ,,samen de economie er bovenop te helpen'' en ,,niet in conflict'' te blijven. Staatssecretaris Van der Knaap (Defensie, CDA), die als verkenner voor het kabinet vanaf morgen een nieuwe ronde gesprekken met sociale partners voert, is bezig een agenda op te stellen voor deze onderhandelingen. Daarbij komen de regelingen voor VUT en prepensioen aan de orde, maar in regeringskringen wordt niet meer uitgesloten dat ook gesproken wordt over onder meer de nieuwe WAO, zoals FNV-voorzitter De Waal deze week eiste. Van der Knaap ,,kan agenderen'', zo wordt gezegd.

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers dringen er bij het kabinet op aan snel inhoudelijk te reageren op de verbetering van de sfeer in het conflict tussen vakbeweging en kabinet. Bij kabinet en werkgevers is waargenomen dat De Waal deze week in een toespraak voor werkgevers een mildere toon hanteerde dan de afgelopen maanden.

De FNV heeft de uitnodiging van Van der Knaap afgeslagen. ,,Waar wij over willen praten is nu wel duidelijk. Dat hebben we in het eerste gesprek met Van der Knaap nauwkeurig uiteengezet'', zegt een woordvoerder. Volgens de FNV is er geen tijd voor een verdere inventarisatie. Het kabinet maakt echter pas volgende week, na rapportage van Van der Knaap, de balans op, aldus de woordvoerder van waarnemend premier Zalm (VVD).

CNV en werkgeversvereniging VNO-NCW gaan vanaf morgen wel praten met Van der Knaap. Volgens directeur sociale zaken Van den Braak van VNO-NCW wil het kabinet vooral meer in detail inventariseren waar de sociale partners met het kabinet over willen praten. CNV-bestuurder Van Splunder meent dat het kabinet intern verdeeld is over de koers en tijd wil winnen. ,,Ze zijn er nog niet uit, anders zou dit gesprek er niet komen.'' Het CNV wil zo snel mogelijk rechtstreeks met een bemiddelaar en het kabinet praten.

Zalm liet vorige week in de Kamer al blijken dat hij wil spreken over de zogeheten spaar-VUT of deeltijdpensioen om een oplossing te zoeken voor het conflict. De Waal noemde dat toen niet voldoende om een opening te bieden.

De FNV heeft een alternatief aangedragen voor de plannen over prepensioen en levensloopregeling. Daarnaast wil de FNV praten over de versobering van WW en WAO en het besluit van minister De Geus loonstijgingen in CAO's niet algemeen verbindend te verklaren.