Hogere heffingen EU op textiel China

Chinese fabrikanten zullen hogere uitvoerheffingen moeten betalen voor textielexporten naar de Europese Unie. Dat is het gevolg van een wijziging van de EU-importheffingen voor minder ontwikkelde landen, die de Europese Commissie gisteren heeft goedgekeurd.

Volgens Europees handelscommissaris Lamy zal de maatregel niet leiden tot prijsverhogingen. ,,Chinese fabrikanten zullen de circa 3 procent die zij extra moeten betalen, grotendeels verrekenen in hun marges en met minder winst genoegen nemen'', aldus Lamy gisteren in een toelichting.

De EU geeft diverse ontwikkelingslanden, waaronder China en India, tal van kortingen op de invoerheffingen die zij moeten betalen. Daarvoor gelden momenteel vijf verschillende systemen. Lamy heeft dit nu teruggebracht naar drie regelingen. Concreet komt het erop neer dat de meeste ontwikkelingslanden een standaard korting krijgen van 3,5 procent op Europese invoerheffingen van gemiddeld 9 procent.

Voor 7.200 producten, waaronder tal van voedingsmiddelen, maar ook voor levend vee kan die korting oplopen tot een totale vrijstelling van handelstarieven. Dit gebeurt alleen op voorwaarde dat de exporterende landen voldoen aan eisen omtrent de bestrijding van kinderarbeid, milieumaatregelen en handhaving van de mensenrechten.

Tegelijkertijd beperkt Lamy de vrijstellingen voor goederen waarvan de totale export naar de EU meer dan 15 procent van de totale buitenlandse invoer bedraagt. Voor textiel geldt een limiet van 12,5 procent. Aangezien van de totale import van textiel van buiten de EU meer dan 30 procent uit China komt, moeten Chinese fabrikanten dus hogere heffingen gaan betalen. Op 1 januari loopt het beperkende regime voor textiel van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) af. China profiteert hier vermoedelijk het meeste van.