Delegatie uit Irak rondgeleid door SP

In hoeverre de verkiezingen van januari in Irak daadwerkelijk zullen bijdragen tot een functionerende democratie in Irak is nog onduidelijk. Maar aan de Nederlandse SP (Socialistische partij) zal het niet liggen: op uitnodiging van de SP reist dezer dagen een vijfkoppige Iraakse delegatie door Nederland. Doel: ,,Kennis te vergaren over de vele aspecten van het democratiseringsproces.'' Aldus het SP-persbericht.

Het betreft wel aan de SP ideologisch verwante Irakezen, blijkt wanneer de delegatie op een persconferentie in Den Haag tekst en uitleg geeft. Delegatieleider Mohammed Yasir Mohammed is bestuurslid van de Iraakse communistische partij. Maar het is de SP er niet om te doen de Irakezen een revolutionaire of andere politieke strategie bij te brengen, verzekert Hans van Heijningen, die namens de SP de Irakezen door Nederland rondleidt. ,,Het is niet een SP-feestje. We willen onze kennis en ervaring delen.''

Het programma van de delegatie ziet er dan ook ideologisch neutraal uit: gesprekken met historici, bestuurskundigen en politicologen, alsmede een bezoek aan de vakbond FNV Bondgenoten, en aan de Eerste en Tweede Kamer. De delegatie vertegenwoordigt overigens niet alleen de Iraakse communistische partij, maar ook een zestal Koerdische partijen en de Progressief Socialistische Partij, zo wordt tijdens de persconferentie meegedeeld.

Pogingen op de persconferentie om de bezoekers tot uitspraken over de actuele politieke toestand in Irak te bewegen stranden enigszins op een tolk, een in Nederland wonende Irakees, die vooral zijn eigen inzichten naar voren wil brengen en zich minder bekommert om de weergave van de woorden van de bezoekers. Duidelijk wordt evenwel dat uit deze hoek geen aanslagen op de Amerikaanse en andere troepen te verwachten zijn. ,,Wij hebben besloten dat dit niet het moment voor geweld is'', aldus Mohammed Yasir Mohammed.

Aan een inschatting van hun electorale kansen in januari wagen de bezoekers zich niet; zij laten weten dat zij vurig hopen dat de religieuze partijen in Irak er niet in slagen een meerderheid in het nieuwe parlement te halen. ,,Want dan zullen die er voor zorgen dat het vlug afgelopen is met de democratie in Irak'', vreest de delegatievoorzitter.