De kiezer: `Hinder door voorkeur'

Jarenlang was Ron Silver een overtuigde Democraat. Hij was de voorzitter van Actors' Equity Union, een vakbond voor acteurs, en medeoprichter van Creative Coalition dat Amerikaanse sterren aanzet tot links politiek activisme. In de televisieserie `The West Wing' speelde hij een sluwe politieke adviseur van de Democratische president Jed Barlett.

Maar na de aanslagen van 11 september 2001 veranderde alles voor Silver. Tegenwoordig noemt hij zich zelf een `12 september Republikein'. Hij ontpopte zich als een groot voorstander van de oorlog in Irak en sprak tijdens de Republikeinse Conventie in New York. In de documentaire `Fahrenhype 9/11', een aanklacht tegen de anti-Bush-film `Fahrenheit 911', speelt hij een prominente rol.

Volgens Silver, die een buitenbeentje is in het overwegend Democratisch stemmende Hollywood, heeft hij duur betaald voor zijn politiek opzichtige ommezwaai. ,,Ik heb er veel hinder van ondervonden'', zegt hij. ,,Ik kan geen persoon of baan aanwijzen die ik er door ben kwijtgeraakt, maar deze gemeenschap is niet bepaald pluralistisch.''

Andere Republikeinse Hollywood-acteurs nemen de zorgen van Silver niet serieus. Acteurs als Bruce Willis en Tom Selleck, uitgesproken Republikeinen, klagen niet. Maar dat betekent niets, zegt Barry Greenberg, een filmagent uit Hollywood. ,,Ik heb hier 23 jaar gewerkt en er zijn voldoende aanwijzingen dat Charlton Heston [door zijn Republikeinse overtuiging] werk is misgelopen.''