De grafiek

Naarmate de verkiezingen steeds meer een nek-aan-nek race dreigen te worden, wordt het belang van de kleinere segmenten van het electoraat steeds groter. Veel aandacht gaat uit naar de overzeese Amerikaanse kiezers, de militairen, katholieken en vrouwen. Van de groep onbesliste kiezers is het merendeel vrouw en verscheidene opiniepeilers dichten die groep een grote rol toe. Vrouwen stemmen vaker Democratisch. Misschien maken zij het verschil