Bezuinigingsredenen overtuigen niet

Dat coalitiefracties overwegen het minimumloon te verlagen (in sommige gevallen), zoals te lezen op de voorpagina van NRC Handelsblad van 14 oktober, verbaast me niet.

Midden augustus 2004 bracht het door Amerika overheerste IMF een rapport uit waarin Nederland werd geprezen voor het omlaag brengen van het aantal mensen in de WAO en het fiscaal minder aantrekkelijk maken van VUT en vervroegd pensioen. Deze apostelen van het neoliberalisme waren ook van mening dat de kosten om werknemers te ontslaan lager moeten en dat het minimumloon verlaagd zou moeten worden. De VVD volgt dus gewoon een richtlijn op. Als minister Kamp niet zou bepleiten dat Nederland het derde land zou moeten worden (na de VS en Groot-Brittannië) om kruisraketten te bezitten, de periode dat Nederlandse troepen in Irak moeten blijven weer te verlengen en de Joint Strike Fighter aan te schaffen, zou er meer geloof gehecht kunnen worden aan het door de coalitie gehanteerde argument dat een en ander zou dienen om de gevolgen van de vergrijzing te verzachten.