Waar het óók over gaat

De verkiezingen van 2 november gaan niet alleen over het Witte Huis. Eenderde van de Senaatszetels en alle zetels in het Huis van Afgevaardigden moeten opnieuw worden bezet. En dan zijn er meer dan 160 referenda in de staten.

Ten minste negen staten hebben een voorstel op het stembiljet om het homohuwelijk grondwettelijk te verbieden. In twee staten is er nog getouwtrek over. De maatregel maakt landelijk geen kans, maar wordt geacht de opkomst van conservatieven te stimuleren. Dat kan van belang zijn in Michigan, Ohio en Oregon, belangrijke battleground staten.

Zes staten stemmen over 13 gok-voorstellen. Loterijen worden te hulp geroepen om de begroting bij te spijkeren zonder de belastingen te verhogen. In drie staten gaat het over uitbreiding van rechten voor indianen om casino's op te zetten.

Montana, Oregon en Alaska hebben referenda over medische marihuana. Arkansas, Nevada en de staat Washington stemmen over minimum onderwijsuitgaven. En Californië, de moeder van de initiatiefdemocratie, heeft een lijst van zestien voorstellen. Daaronder belastingvoorstellen en een controversieel plan om obligaties uit te geven om stamcelonderzoek op ruimere schaal mogelijk te maken dan de regering-Bush wil. De Republikeinse gouverneur Schwarzenegger kondigde maandag aan dat hij het er mee eens is.

In Colorado wordt gestemd over Amendment 36 dat het winner takes all-principe aanpakt. De negen kiesmannen van de staat zouden evenredig over Bush en Kerry verdeeld worden.

Weblog Marc Chavannes: www.nrc.nl/amerikakiest

    • Marc Chavannes