Top-500 ambtenaren

De rijksoverheid publiceert eind november een top-500 van innovatieve ambtenaren. Dit gebeurt in het kader van een gewenste cultuuromslag, waarbij de regelgevende, controlerende ambtenaar plaats moet maken voor de ambtenaar die niet alleen voor zijn politieke baas werkt en doet wat hem wordt opgedragen, maar creatief is en contact legt met burger en bedrijfsleven.

De top-500 telt geen nummer 1 of nummer 250, aldus het Expertisebureau innovatieve beleidsvorming, dat de lijst opstelt. ,,Het is een bulklijst waarmee we de aandacht willen vestigen op de noodzaak van verandering. De ambtenaren op de lijst dienen als voorbeeld voor de rest.''

Een andere cultuur bij de overheid is hard nodig, vindt Rob Kuipers, directeur-generaal management openbare sector van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ,,De ambtenaar moet leren samenwerken en leren denken vanuit burger en bedrijfsleven.'' Kuipers heeft een duidelijk beeld van de ambtenaar-nieuwe-stijl: die moet flexibel, open, resultaatgericht en samenwerkend zijn. ,,En daar schort het nog te veel aan'', vindt hij. De campagne maakt deel uit van het Programma andere overheid van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66).

De rijksoverheid zal de huidige ambtenaren zeker niet afdanken, zegt Kuipers. ,,Al zullen we wel proberen om hun via de diverse opleidingsacademies van de overheid bepaalde vaardigheden bij te brengen. Maar bij het aanstellen van nieuwe mensen kijken we uitdrukkelijk naar hun eigenschappen.'' Kuipers is niet ,,naief optimistisch'' over de cultuuromslag. ,,Dat gaat niet van vandaag op morgen lukken. We hebben dan ook geen kwantitatief doel voor ogen, in de zin dat we over tien jaar zoveel procent ambtenaren-nieuwe-stijl willen hebben.''

AMBTENAREN: pagina 18