`Prinses Máxima, durf risico te nemen!'

Prinses Máxima zou in haar werk als lid van het koninklijk huis een voorbeeld moeten nemen aan prins Claus. Dat meent vice-voorzitter Tjeenk Willink van de Raad van State. Doe wat je voor jezelf en je geweten kunt verantwoorden, houdt Tjeenk Willink Máxima voor, ,,ook als het morgen naar buiten komt en dan kritiek losbarst''.

Hij zou dat vanmiddag zeggen bij de installatie van Máxima in de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering op het gebied van wetgeving en bestuur. Hij citeert prins Claus: ,,Je moet ook risico durven nemen. Er is ruimte.'' Claus zei ,,in het begin misschien te voorzichtig'' te zijn geweest.

Koningin Beatrix zit ter gelegenheid van de installatie van haar schoondochter vanmiddag voor de zesde keer in haar regeerperiode de Raad van State voor. De van oorsprong Argentijnse Máxima sluit met haar installatie haar introductieperiode in Nederland af. Ze wordt geen lid van de Raad van State, maar krijgt zitting daarin, evenals vóór haar prins Bernhard en prins Claus.

Tjeenk Willink meent dat Máxima in de Raad komt in een ,,buitengewoon interessante periode''. Zo moet deze in zijn adviezen meer dan vroeger de context schetsen waarin wetsvoorstellen worden beoordeeld, onder meer omdat ,,de eisen die de democratische rechtsstaat stelt, geen vanzelfsprekendheden meer zijn''.

Volgens koningin Beatrix heeft Máxima in haar introductieperiode ,,hard gewerkt en een goed gevoel ontwikkeld voor wat er speelt en leeft in het Koninkrijk''.

Volgens Tjeenk Willink, die het introductieprogramma van Máxima mede opstelde, is daarin integratie steeds meer een leidraad geworden. Máxima kan volgens hem juist als immigrant en als katholiek lid van het koningshuis een bijdrage leveren aan de bevordering van nationale eenheid. Hij onderstreept dat Willem van Oranje bij zijn eerste grote redevoering in de Raad van State in 1564 (nog) katholiek was, en zijn echtgenote Anna van Saksen protestants. ,,Nederland is één door respect voor verscheidenheid.''