Onderzoek naar dood asielzoekster

De recherche in Friesland onderzoekt of vier artsen uit de gemeente Ooststellingwerf en vijf verpleegkundigen van het asielzoekerscentrum in Appelscha kunnen worden vervolgd voor de dood van de 42-jarige Iraanse asielzoekster F. Karimi.

Karimi verbleef in het asielzoekerscentrum en overleed in november 2001 aan borstkanker. Haar echtgenoot verwijt de artsen en verpleegkundigen dat zij de klachten van zijn vrouw tussen september 2000 en juni 2001 nooit goed hebben onderzocht en geen tolk hebben ingeschakeld.

De vrouw klaagde eind 2000 over pijn in haar borst. Volgens advocaat M. de Witte van de echtgenoot hielden de klachten aan, tot een vijfde geraadpleegde arts de vrouw liet opnemen in het ziekenhuis. Daar bleek dat behandeling geen zin meer had. Ze stierf binnen enkele maanden.

Haar man verklaarde tijdens een getuigenverhoor dat hij pas na vijf of zes pogingen een afspraak voor zijn vrouw kon regelen bij een verpleegkundige van het centrum. Volgens De Witte waren die niet goed opgeleid en niet bekwaam om zorg aan asielzoekers te verlenen. ,,Ze hadden kennis van talen noch culturen van de bewoners.''

De Witte vindt het onterecht dat asielzoekers niet direct naar een huisarts kunnen, maar altijd eerst bij een verpleegkundige komen.

De Witte: ,,Geen van de vier artsen [die bij toerbeurt werken in het azc, red.] heeft de borst van de vrouw onderzocht. Ze dachten dat haar klachten psychisch waren en dat ze last van spierpijn had.'' Hij verwijt de verpleegkundigen en artsen nalatigheid, omdat ze geen tolken inschakelden. ,,Karimi sprak gebrekkig Nederlands.''

De Witte heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg ingelicht en diende ook een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege in Groningen. De Inspectie zal naar verwachting binnen enkele weken met een eindrapport komen.

De echtgenoot deed in april aangifte bij de politie in Oosterwolde. Die stuurde het door naar de recherche district Heerenveen, waar de zaak maanden bleef liggen. De aangifte werd recentelijk opgestuurd naar het OM in Leeuwarden, dat besloot dat de kwestie verder onderzocht moet worden.