Keukenvloer hoeft niet glad, wel schoon

Hoe tegenstrijdig is de regelgeving voor ondernemers? Dat valt mee, concludeert een onderzoek. Maar de horeca ergert zich.

Het is een veelgenoemd voorbeeld van tegenstrijdige regelgeving voor ondernemers: de keukenvloer van een horecabedrijf. Moet deze glad zijn, zodat hij eenvoudig gereinigd kan worden, of stroef om te voorkomen dat personeel uitglijdt?

Horecaondernemers zeggen heen en weer geslingerd te worden tussen de verschillende voorschriften en regels van instanties zoals de brandweer, de arbeidsinspectie en de Voedsel- en Warenautoriteit. Dan gaat het niet alleen om de gladheid van de keukenvloer maar bijvoorbeeld ook om de plaats van de brandblusser, de hoeveelheid zonlicht in de keuken en de maximumtemperatuur van de voeding. Maar, zo blijkt uit een gisteren gepresenteerde inventarisatie in de Arnhemse horecasector: veel regels zijn helemaal niet tegenstrijdig. Er staat bijvoorbeeld nergens geschreven dat een keukenvloer glad moet zijn, hij moet alleen goed gereinigd kunnen worden.

Het voorbeeld van de keukenvloer kan symbool staan voor bijna alle regels die als tegenstrijdig worden ervaren. Met de regel op zich is niets mis, alleen bij de interpretatie door ondernemers, gemeentelijke diensten en verschillende inspecties gaat het mis, concludeert de horecawerkgroep die in Arnhem knelpunten heeft onderzocht. ,,Maar een tegenstrijdige interpretatie veroorzaakt net zo veel ergernis als een tegenstrijdige regel zelf'', zei staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken gisteren. Zij kondigde bij de presentatie van het Arnhemse rapport maatregelen aan om regels eenduidiger te maken.

De verschillende toezichthoudende diensten moeten hun werkzaamheden meer op elkaar afstemmen en beter communiceren met ondernemers. De maatregelen die voor de Arnhemse horeca genomen worden dienen als voorbeeld voor andere gemeenten.

De aanpak van tegenstrijdige regelgeving, vloeit voort uit het meldpunt dat het ministerie van EZ en brancheorganisatie MKB-Nederland vorig jaar hebben ingesteld. In vier maanden tijd werden er via internet achthonderd knelpunten gemeld, waarvan er 140 betrekking hadden op de horeca. Na aftrek van dubbelingen ging het om uiteindelijk om 45 verschillende meldingen.

In verschillende bedrijfstakken, zoals de metaal, bouw en recreatie, zijn door EZ werkgroepen aangesteld om de knelpunten in kaart te brengen en oplossingen te bedenken. Deze inventarisatie is inmiddels zo ver gevorderd dat negentig procent van de knelpunten is weggewerkt. Voor het einde van het jaar moeten ook de laatste opgelost zijn. ,,Slechts acht regels zijn echt tegenstrijdig'', concludeert de staatssecretaris. En dan betreft het vooral Nederlandse regels die botsen met Europese wetgeving.

De Arnhemse horeca reageert verheugd op de plannen om de regels eenduidiger te maken. Maar volgens afdelingsecretaris B. Kokke van Koninklijke Horeca Nederland moet ook de hoeveelheid regels tegen het licht moet worden gehouden. ,,Na de chemie is de horeca de bedrijfstak met de meeste regels'', zegt Kokke, eigenaar van een 'simpele horecazaak' in Arnhem. En dat inspecties los van elkaar controles uitvoeren, is volgens Kokke ook een grote bron van ergernis. Volgens staatssecretaris Van Gennip komt daar verandering in. Behalve het bevorderen van de één-loketgedachte moeten de verschillende inspecties hun bezoek aan horecazaken zoveel mogelijk combineren. ,,Dan kunnen ze zonodig ter plekke overleg voeren over tegenstrijdigheden.''