Kamerleden hebben voorkeur voor Kerry

De Amerikaanse presidentskandidaat John Kerry zou op een ruime meerderheid onder de leden van de Tweede Kamer kunnen rekenen, als zij hun stem zouden mogen uitbrengen. Dat concludeert het weekblad Vrij Nederland na een telefonische rondgang langs 137 Kamerleden. Vijftien van hen zouden de huidige president Bush steunen (uit de fracties van LPF, VVD, CDA en SGP). Kerry zou aanhang krijgen in alle fracties, waarvan PvdA en D66 unaniem. Voor enkele VVD'ers is kritiek op het Irakbeleid van Bush reden om voor Kerry te verkiezen. Ook fractieleider Van Aartsen zou op Kerry stemmen. De onafhankelijke kandidaat Nader zou stemmen krijgen bij GroenLinks, CDA (beide een) en SP.