`Ik blijf bij mijn volk, dit is mijn thuis'

Na de ontvoering gisteren van haar landendirecteur in Irak, Margaret Hassan, heeft de internationele hulporganisatie CARE besloten alle werkzaamheden in het land op te schorten.

Welke groepering de hulpverleenster heeft ontvoerd, is onduidelijk. Gisteravond vertoonde de Arabische nieuwszender Al-Jazira korte filmbeelden van Hassan, met haar handen achter haar rug vastgebonden. Volgens een woordvoerder van het tv-station was er geen geluidsopname bij.

De kidnapping van Hassan, die in Dublin is geboren maar na haar huwelijk in 1969 in Londen met een Irakees naast de Britse ook de Iraakse nationaliteit heeft verkregen, heeft een grote schok veroorzaakt in kringen van humanitaire hulpverlening. Hassan, die vloeiend Arabisch spreekt, woonde en werkte al zo'n dertig jaar in Irak, de afgelopen twaalf jaar als landendirecteur voor CARE. Ze was door haar toewijding en inzet voor hulpbehoevenden een bekende verschijning in de straten van Bagdad. Ook in de internationale media, onder andere op Amerikaanse televisiestations, verschenen regelmatig interviews met haar.

In de afgelopen jaren heeft ze zowel het regime van Saddam Hussein fel bekritiseerd, als zich openlijk uitgesproken tegen onder andere de sancties van de Verenigde Naties in de jaren negentig en vorig voorjaar tegen de Amerikaanse invasie in Irak. De Britse deelname aan de oorlog in Irak noemde ze ,,treurig''.

Volgens mensen die haar kennen, is het vooral aan haar persoonlijke inzet te danken geweest dat CARE als een van de weinige humanitaire hulpverleningsorganisaties, vooral werkzaam op het gebied van gezondsheidszorg zoals de inrichting van ziekenhuizen, nog steeds actief was in Irak. Ondanks de snel verslechterde veiligheidssituatie weigerde zij steeds te vertrekken. ,,Ik blijf bij mijn volk. Dit is mijn thuis'', zei ze. Haar bekenden spreken er hun afschuw over uit dat juist zij, als Iraakse hulpverleenster met haar duidelijke afwijzing van een Amerikaanse militaire interventie in Irak, nu het jongste slachtoffer is geworden van ontvoering.

Hassans echtgenoot, Tahseen Ali Hassan, zei op Al-Jazira dat de auto van zijn vrouw gisterochtend omstreeks half acht vlakbij het kantoor van CARE in Bagdad werd klemgereden. Hij zei dat er nooit dreigementen waren geuit en dat de ontvoerders ook geen contact met hem hebben opgenomen. ,,Zoiets is niet eerder gebeurd, want CARE is een humanitaire organisatie, en zij zet zich al dertig jaar in voor het Iraakse volk'', zei hij.