`Geen geld bij schade teelt van hennep'

Verzekeraar Interpolis gaat hard optreden tegen klanten die iets te maken hebben met de illegale hennepteelt. Als de verzekerde schade meldt die is veroorzaakt door de hennepteelt wordt er niet uitgekeerd en wordt de klant uit het bestand verwijderd.

Interpolis, een van de grootste verzekeraars van Nederland, verwacht dit jaar voor 6 miljoen euro aan hennep gerelateerde claims binnen te krijgen. Dit maakte het in Tilburg gevestigde bedrijf vanmorgen bekend. Dit bedrag stijgt naar enkele tientallen miljoenen euro's als wordt gekeken naar alle Nederlandse verzekeraars. Interpolis boekte in 2003 een omzet van 5 miljard euro.

De illegale hennepkwekerij vindt vaak plaats in particuliere woningen. De kweek brengt risico's met zich mee omdat er regelmatig met elektriciteit wordt geknoeid en wordt gewerkt met een groot aantal lampen die een hoge temperatuur bereiken. Interpolis zegt dit jaar ruim zestig branden te verwachten die zijn veroorzaakt door de teelt, een aantal dat met zo'n 5 procent per jaar stijgt. Overigens stelt Interpolis dat het een verschuiving ziet van de teelt van particuliere woningen naar bedrijfspanden op afgelegen industrieterreinen en leegstaande schuren op het platteland.

De illegale hennepteler zal de schade echter niet meer kunnen verhalen op Rabobank-dochter Interpolis. Als de klant direct of indirect iets te maken heeft met de illegale hennepteelt dan worden de verzekeringen met de betreffende klant beëindigd, aldus Interpolis. ,,Als bij schade blijkt dat de kwekerij de oorzaak is, dan keert Interpolis niet uit'', zegt de verzekeraar, die stelt dat de goede klanten niet hoeven mee te betalen aan schade die voortkomt uit illegale activiteiten. De verzekeraar gaat bovendien verhuurders aansprakelijk stellen als de schade het gevolg is van de illegale activiteiten van de huurders.

Het is niet voor het eerst dat de Rabobank groep van een klant af wil. Eerder dit jaar verbrak het alle financiële banden met de bedrijven die eigendom waren van de in mei vermoorde vastgoedhandelaar Willem Endstra vanwege het gevaar voor reputatieschade.

Het afkappen van Endstra moest door de rechter worden goedgekeurd omdat enkele betrokkenen de bank aanklaagden. De rechter stelde dat Rabobank voldoende aannemelijk had gemaakt dat de kans op reputatieschade aanwezig was. Volgens de bank was er sprake van dubieuze geldstromen. Met de verkoop van ,,luxe jachten'' stroomde veel geld binnen terwijl de achterliggende geldstromen niet te traceren waren.