`Frankrijk mist aansluiting bij mondialisering'

Frankrijk mist de aansluiting met de mondialisering. Dat stelt een ministeriële commissie in een gisteren uitgebracht rapport.

De Franse minister van Financiën, Nicolas Sarkozy, nam het alarmerende rapport, getiteld `Een schokeffect – voor een nieuwe economische groei', gisteren in ontvangst. Het bevat tal van aanbevelingen voor een versoepeling van het Franse economische verkeer en met name van de arbeidsmarkt.

Het rapport is genoemd naar de voorzitter van de door de minister zelf ingestelde commissie, Michel Camdessus. Camdessus was van 1997 tot 2000 directeur van het Internationaal Monetair Fonds.

Ter versoepeling van de arbeidsmarkt stelt het rapport-Camdessus onder meer projectgebonden arbeidscontracten voor, een bonus-malusregeling voor bedrijven voor het aannemen of ontslaan van werknemers, afschaffing van rechterlijke uitspraken over gedwongen ontslagen, vervanging van de jaarlijkse verhoging van het minimumloon door een arbeidspremie en het zonder beperkingen toestaan van bezoldigde arbeid door gepensioneerden. Andere aanbevelingen variëren van het aan de markt zelf overlaten van het bepalen van de periodes van uitverkoop tot het invoeren van bronbelasting en terugdringing van het ambtenarenapparaat door vervanging van slechts één op de drie ambtenaren die met pensioen gaan.

In zijn rapport schetst Camdessus een alarmerend beeld van de Franse economie, die gezien het al decennialange hoge werkloosheidscijfer van rondom de 10 procent van de beroepsbevolking, gebukt gaat onder een structureel `arbeidstekort'. Een rigoureuze versoepeling van het arbeidsrecht kan volgens Camdessus met name de hoge werkloosheid onder jongeren helpen terugdringen.

Minister Nicolas Sarkozy heeft het rapport met enthousiasme begroet. Hij zei dat het op ,,mijn nachtkastje'' komt te liggen en hij wil het als pocket gaan uitbrengen. Het rapport kan gezien worden als kritiek op het beleid van de regering-Raffarin, die de afgelopen tweeënhalf jaar ondanks gedeeltelijke hervormingen van het pensioenstelsel en het ziektekostenstelsel juist maatregelen heeft genomen die ingaan tegen de aanbevelingen van Camdessus.

Het rapport-Camdessus is door de socialistische oppositiepartij PS afgedaan als het ,,oude liberale liedje'', hoewel de partij erkent dat Frankrijk te weinig productief is. De vakbonden verwerpen het rapport als een kopie van ,,het programma van de Medef'', de grootste werkgeversorganisatie. De Medef ziet in het rapport inderdaad ,,enorm veel overeenkomsten'' met de eigen diagnose van de situatie in Frankrijk.