Forse stijging van smokkel sigaretten

De douane heeft in de eerste negen maanden van dit jaar al bijna twee keer zo veel illegale sigaretten onderschept dan in het hele vorige jaar. Tot en met september nam de douane 155 miljoen sigaretten in beslag. In heel 2003 waren dat er 81 miljoen, aldus een woordvoerster gisteren. Vooral de stijging van het aantal namaaksigaretten is opvallend, constateert de zegsvrouw. Dat zijn sigaretten van een bekend merk die zijn nagemaakt in lagelonenlanden. Hiervan zijn er tot dusver 85 miljoen onderschept. Het merendeel van de onderschepte sigaretten was bedoeld voor de Engelse markt maar volgens de douane neemt ook het aandeel toe dat Nederland als bestemming heeft. De nepsigaretten bevatten vaak veel meer van de schadelijke stoffen teer, nicotine en koolmonoxide dan echte sigaretten.