Wit-Russen betogen tegen Loekasjenko

Tweeduizend Wit-Russen hebben gisteren in het centrum van de Wit-Russische hoofdstad Minsk betoogd tegen de `vervalsing' van de parlementsverkiezingen en het referendum over de derde ambtstermijn van president Aleksandr Loekasjenko.

De betogers, onder wie veel jongeren, betoogden op het centrale Oktoberplein in Minsk, nog geen honderdvijftig meter van het presidentiële paleis. Ze riepen leuzen als ,,Schande!'' en ,,De stemmen zijn gestolen'', eisten ,,de waarheid'' en stelden dat ,,Loekasjenko verloor''. Langsrijdende automobilisten toeterden bij wijze van steun. Later liepen de demonstranten op naar het gebouw van de KGB, de Wit-Russische geheime dienst. De politie greep in door rond twintig demonstranten te arresteren. Ze werden later op de avond vrijgelaten.

Het referendum en de verkiezingen – waarbij de oppositie geen enkele zetel veroverde – werden eerder gisteren door internationale waarnemers in scherpe termen veroordeeld. Waarnemers van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) hadden al geoordeeld dat de verkiezingen plaatsvonden in ,,een klimaat van angst''. Gisteren spraken ze van ,,een farce'' waarbij vrijwel alle regels en normen die bij democratische verkiezingen horen, waren geschonden. De waarnemers hadden in een aantal gevallen geen toegang gekregen tot stembureaus of werden eruit gezet, hun vragen werden niet beantwoord en ze werden in hun werk gehinderd. Van vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering was nauwelijks sprake. Kandidaten van de oppositie mochten zich niet registreren of werden van de lijst geschrapt, zelfs nadat de verkiezingen al waren begonnen. Eén kandidaat van de oppositie werd gearresteerd, hetgeen ook leden van de campagnestaf van oppositiekandidaten en waarnemers van de oppositie overkwam. De staatsmedia schilderden oppositiekandidaten in fel negatieve termen af en prezen de kandidaten van Loekasjenko's partij en zijn plan om na het aflopen van zijn huidige termijn, in 2006, in aanmerking te komen voor een derde termijn.

In Minsk werd gisteren een Russische journalist door onbekenden in elkaar geslagen. Pavel Sjeremet, die jarenlang correspondent in Minsk van de Russische televisie is geweest, belandde in het ziekenhuis. Bekend is dat Loekasjenko hem persoonlijk haat: Sjeremet is de auteur van een uiterst kritische biografie van de Wit-Russische president.