Popmuziek is hippe invulling schoolvak

In zijn artikel `Verplicht naar popconcert in schooltijd' laat Anton Slotboom (NRC Handelsblad, 13 oktober) het feit onderbelicht dat met name de deelnemende leerlingen, net als hun docenten, het totale project `TheMusicZone' ervaren als een welkome, interessante en hippe invulling van het schoolvak Cultureel Kunstzinnige Vorming.

Daar horen lespakketten bij, gastlessen en workshops. En ook een bezoek aan een concert. Niet op school, maar op de plek waar popmuziek thuishoort. In de popzaal. Al dan niet verplicht, want dat verschilt per school en zelfs docent. En al dan niet onder schooltijd, 's middags of 's avonds, want ook dat verschilt per stad, school of zaal.

Dat zowel het onderwijs als de deelnemende popzalen én artiesten deze ontwikkeling (en soortgelijke initiatieven) serieus nemen, blijkt wel uit de voortdurende aanmeldingen en het inmiddels landelijke karakter van het project. Cynisme over `de jeugd van tegenwoordig', onbegrip over hoe het nu eenmaal werkt in het onderwijs en vraagtekens bij de combinatie popmuziek en onderwijs zijn dus inmiddels ingehaald door de realiteit.

    • M. Schmitz
    • Projectleider Themusiczone