Omzet Deloitte daalt voor het eerst

Accountants- en advieskantoor Deloitte Nederland heeft voor het eerst in tien jaar de omzet en het nettoresultaat zien dalen. Oorzaak is volgens Deloitte de stagnerende Nederlandse economie, waardoor vooral de overheid en het midden- en kleinbedrijf minder adviesdiensten hebben afgenomen. Ruim eenderde van Deloitte's omzet is afkomstig uit het MKB en ruim een kwart van de overheid.

De omzet van Deloitte Nederland daalde over het boekjaar 2003/2004 met ruim 6 procent tot 710 miljoen euro. Het netto-resultaat, dat Deloitte voor het eerst vrijgeeft, is uitgekomen op bijna 92 miljoen euro. Dat is een kwart minder dan een jaar eerder, toen de nettowinst 123 miljoen euro bedroeg. De winst van Deloitte verdeelt het bedrijf onder de 333 vennoten. Dat betekent dat iedere vennoot gemiddeld 275.000 euro aan winstuitkering heeft ontvangen.

De grootste teruggang van de omzet vond plaats bij managementadvies. Daar daalde de omzet met 10 procent tot 158 miljoen euro. Bij het bedrijfsonderdeel accountancy liep de omzet met ruim 5 procent terug tot 374 miljoen euro. Belastingadvies daalde licht tot 177 miljoen euro.

De resultaatontwikkeling heeft Deloitte genoopt tot een reorganisatie. Het personeelsbestand is in een jaar met honderd mensen afgenomen tot 6.350 nu. Ook is het aantal vennoten met tien verminderd. Volgens Deloitte is de reorganisatie inmiddels afgerond.

Deloitte claimt als eerste zakelijke dienstverlener de code Tabaksblat in te voeren. Volgens bestuursvoorzitter W. Biewinga ,,past dit streven bij een accountantsorganisatie''. ,,We willen meer open zijn, meer transparantie bieden.''

Enkele maanden geleden is Deloitte Nederland eveneens veranderd van een maatschap naar een besloten vennootschap. Ook dit is volgens Deloitte gedaan om meer transparatie te bieden.