`Mensenrechten cruciaal'

Washington gaat actief streven naar verbetering van de mensenrechtensituatie in Noord-Korea. Gisteren tekende president George W. Bush de North Korean Human Rights Act of 2004 die stelt dat de mensenrechtensituatie in Noord-Korea een ,,cruciaal element'' in onderhandelingen met het land moet zijn.

De wet machtigt onder meer de president financiële steun te geven aan non-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor mensenrechten in Noord-Korea en voor steun aan Noord-Koreaanse vluchtelingen in China. De regering van China wordt gewezen op internationale verplichtingen die momenteel ten aanzien van Noord-Koreaanse vluchtelingen niet worden nageleefd. De VS zelf zullen asielaanvragen van Noord-Koreanen vergemakkelijken. Een regeringsgezant moet het Congres op de hoogte houden van ondernomen activiteiten.

Noord-Korea heeft scherpe kritiek op de wet. Onder het ,,voorwendsel'' de mensenrechten te bevorderen, schreef het Noord-Koreaanse persbureau KCNA, gaat Washington miljoenensubsidies geven ,,aan organisaties die zich richten op het omverwerpen van het systeem'' in Noord-Korea.

Ook in Zuid-Korea is verzet tegen de wet aangetekend. ,,Wij voorzien dat al onze inspanningen om met de internationale gemeenschap verandering in Noord-Korea teweeg te brengen verspilde moeite worden'', zei parlementslid Jeong Bong-ju afgelopen zomer. Jeong is lid van de regerende Uri Partij die ontspanning met het noorden nastreeft.